Posted in Uncategorized

 

làm clip này lâu ùi , nhớ bài hát này quá , DƯơng Thừa Lâm hát hay dễ sợ , phim này hùi đó mê như điếu đổ ^^